Zalo
Facebook
0949.725.072
bao ho lao dong - dong phuc cong so - dong phuc dau bep

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

( 07-09-2017 - 09:00 AM ) - Lượt xem: 5169

1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1 Công ty TNHH SX TM Thiết Kế Nét Mới hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của NETMOI (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của NETMOI  sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – NETMOI  với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà NETMOI  thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

1.2 Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của NETMOI, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó NETMOI có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3 Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của NETMOI, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do NETMOI cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà NETMOI quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4 Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, NETMOI có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, NETMOI sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của NETMOI Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp NETMOI cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

2.1 NETMOIthu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của NETMOI;

c) Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của NETMOI.

2.2 NETMOIthu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của NETMOI;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của NETMOI;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của NETMOI

2.3  Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 NETMOI cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1  Thông tin của Khách hàng mà NETMOI sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d)  Địa chỉ thường trú;

3.2 Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm NETMOI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa NETMOI và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3.3 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, NETMOI sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho NETMOI.

4. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp NETMOI có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1 Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

NETMOI có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a)  Một số Dịch vụ của NETMOI cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, NETMOI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu NETMOI giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của NETMOI hoặc Khách hàng yêu cầu NETMOIcung cấp Dịch vụ ví dụ: Đặt mua mặt hàng dây đai an toàn cần tư vấn về kỹ thuật ….

c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của NETMOI.

d)  NETMOI sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2 NETMOI  tự thu thập Thông tin

a)  Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

NETMOI có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi NETMOI tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b)  Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, NETMOI cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

4.3 Hợp nhất Thông tin

NETMOI có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà NETMOI có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

5.1 NETMOI sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a) Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của NETMOI;

b)  Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

c) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa NETMOI và Khách hàng;

d) Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e)  Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f)  Thông báo về các thông tin tuyển dụng của NETMOI nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

g)  Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của NETMOI

h) Các nội dung khác mà NETMOI được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

6.  ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

6.1 Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này NETMOI có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được NETMOI tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Đơn vị trực thuộc của NETMOI khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa NETMOI với Khách hàng.

b) Đối tác kinh doanh mà NETMOI tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa NETMOIvà đối tác kinh doanh của NETMOI

6.2  Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng NETMOI có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của NETMOI có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế NETMOI tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3 NETMOI sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc NETMOI có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng .

6.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

NETMOI chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1  NETMOI cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

8.2 NETMOI sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù NETMOI thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, NETMOI không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho NETMOI sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và NETMOI không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của NETMOI. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, NETMOI khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho NETMOI

9. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

NETMOI trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của NETMOI cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT KẾ NÉT MỚI

Địa chỉ: 50/13 Đường Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM

Số điện thoại: 028 355 94032 – 0916 360094

Fax: 028 38 132 815

Email: sales@netmoivn.com

Website: netmoivn.com

 

Dịch vụ

Tạp dề giá sĩ quận tân phú, tạp dề đỏ, tập dề bếp, tạp dề giữa chén,...
Đồng Phục áo thun mặc lên rúp các bạn thoải mái trong công việc, năng động...
Đồng phục bảo vệ Tân Phú là sản phẩm được nhiều công ty lựa chọn tại...
Quần áo, đồng phục bảo hộ lao động Tân Phú được xem là một dạng trang...
Nét Mới chuyên thiết kế và may áo thun đồng phục công ty tại Tân Phú, TP....
Công ty bảo hộ lao động Nét Mới chuyên phân phối, cung cấp các sản...
Nét Mới cung cấp sỉ và lẻ găng tay sợi len, găng tay bảo hộ lao động chất...
Công ty Nét Mới là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp sỉ lẻ các sản...
Bạn đang tìm kiếm công ty may đồng phục bảo vệ quận Tân Phú, bạn đang...
Kính bảo hộ lao động Tân Phú sở hữu những đặc tính nổi bật về khả...
Bạn đang tìm được nơi để mua nón bảo hộ lao động tại quận Tân Phú...
Bạn đang cần may đồng phục? Bạn đang lựa chọn công ty may đồng phục chất...
Công Ty TNHH SX Thương Mại Thiết Kế Nét Mới Nổi bật với hệ thống máy móc...
Công ty Thiết Kế Nét Mới có những chính sách đổi, trả sản phẩm như sau: 1....
Mỗi sản phẩm có đặc điểm và thời hạn sử dụng, bảo hành riêng. Quý khách...
Phương thức giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với mọi khách hàng thông...
Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của...
Bước 1: Truy cập website http://netmoivn.com và lựa chọn sản phẩm cần mua để ...
Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của NETMOI, nhưng tùy từng...
Những câu hỏi luôn là cảm xúc tò mò, khởi đầu của rất nhiều yếu tố trong...

Hổ trợ trực tuyến

CHUYÊN TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM

Icon
Ms Phương
Điện thoại: 0949.72.50.72

CHUYÊN TƯ VẤN KỸ THUẬT

Icon
Ms Phương
Hotline: 0908848064
Giờ làm việc: 24h/24h

Video clip

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

036524755404776.png
3006038485233520.png
222131267347655.png
341919000718960.png
435179887620705.png
212018570160582.png
776311995943493.png
145789329564209.png
1735070046526550.png
6136930356999411.png

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn ()

0